Cardinal Theme

معرفی گروه

 گروه پژوهش هنر دانشگاه علم و فرهنگ

این رشته یکی از دوره های آموزش عالی است که تنها دردو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. مباحث این رشته عموماً مطالعات هنری، تاریخ و جامعه شناسی هنر، آشنایی با متون تخصصی هنر و گفتمان هنری است.

این رشته با هدف تشویق و ترغیب دانشجویان به هنر، رشد و ارتقا آموزش و پژوهش در باب هنر می باشد. یکی از اهداف مهم این رشته آشنایی دانشجویان با مشکلات و معضلات هنری در کشور و چاره جویی در خصوص حل آنها است.

دانش آموختگان این رشته پس از فراغت از تحصیل می توانند در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و نهادهای هنری و فرهنگی مشغول به کار شوند. این رشته در سال 1376 در دانشگاه هنر فعالیت خود را آغاز کرد، و در دانشگاه علم و فرهنگ از سال 1386 دانشجو برای این رشته گرفته شد. در حال حاضر 19 دانشگاه دولتی و چند واحد از دانشگاه آزاد اسلامی برای این رشته دانشجو جذب می نمایند.