معضل اصلی بی‌اعتمادی مردم نسبت به تولیدات داخلی است

سیناپرس: مقوله طراحی پارچه نشان‌دهنده اهمیت منسوجات و پارچه در زندگی روزانه ماست. تولید منسوجات نه‌تنها در اشیاء و وسایل زندگی ما مهم است، بلکه در صنعت مد نیز ن ...

18 بهمن 1396 - 11:03

سازو کار دانشگاه ها برای امتیاز به مقالات نیازمند بازنگری است

دکتر جواد علیمحمدی اردکانی، دانش آموخته دکترای پژوهش هنر با گرایش نقاشي و استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان پژوهشگر برتر بخش اعضای هیات عل ...

27 آذر 1396 - 19:46

اخبار

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس